page-background

MUDr. Michaela Mikešová

Gynekologie
Gynekolog – porodník, I. atestace z gynekologie-porodnictví, stále pracuje jako gynekolog-porodník na gynekologicko-porodnické klinice VFN, členka České lékařské komory, Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, externistka Kliniky psychosomatické medicíny, absolventka Kurzu medicínského práva, absolvovala kurzy vztahující se k ultrasonografické diagnostice a perinatologii. Konzultační hodiny pro pacientky KCK SALVE: Pondělí 7:00-8:00 hod a Čtvrtek 15:30-18:00 hod
V KCK SALVE
Pondělí
8:00 - 15:30

Úterý
8:00 - 15:30

Čtvrtek
8:00 - 15:30

Pátek
8:00 - 12:00


MUDr. Kateřina Bláhová

Gynekologie
Gynekolog – porodník, atestace z gynekologie a porodnictví a specializovaná způsobilost pro gynekologii a porodnictví. Specialistka na ultrazvukovou diagnostiku a léčbu neplodnosti. Spolupracovnice centra asistované reprodukce – gynekologicko-porodnická klinika U Apolináře, Praha. Významné zkušenosti z ambulantní péče o gynekologické pacientky. Řešitelka několika vědeckých studií s gynekologickou tématikou.
V KCK SALVE
Středa
8:30 - 15:30

Pátek
8:30 - 12:00


MUDr. Jelena Levá

Gynekologie
Gynekolog - porodník, atestace z oboru gynekologie a porodnictví, členka České lékařské komory a České gynekologické a porodnické společnosti. Pracovala jako gynekolog - porodník v Ústavu pro péči o matku a dítě, aktuálně se zabývá ambulantní gynekologii a péči o těhotné pacientky. Již delší dobu se věnuje problematice onemocnění prsu. Aktuálně přijímá do gynekologické ambulantní péče nové pacientky v rámci KCK SALVE.
V KCK SALVE
Čtvrtek
10:00 - 15:00


MUDr. Zuzana Marvanová

Gynekologie
Lékařka oboru gynekologie-porodnictví, členka České lékařské komory, pracuje v Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v Podolí. V ÚPMD působí mimo jiné i v rámci Centra pro léčbu endometriózy. Je postgraduální studentkou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Aktuálně přijímá do gynekologické ambulantní péče nové pacientky v rámci KCK SALVE.
V KCK SALVE
Úterý
15:00 - 19:00


MUDr. Dagmar Kozlová

Gynekologie
Lékařka oboru gynekologie-porodnictví, členka České lékařské komory. Pracuje v Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí (ÚPMD). V minulosti pracovala jako gynekolog-porodník v National Maternity hospital v Dublinu. V současné době přijímá do ambulantní péče nové pacientky v rámci KCK SALVE.
V KCK SALVE
Úterý
16:00 - 20:00


MUDr. Pavel Čech

Ortopedie
Ortopedicko-traumatologická klinika fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, ortoped-traumatolog, evropská atestace z oboru ortopedie. Člen pracovní skupiny pro problematiku ruky a zápěstí a člen artroskopické skupiny ortopedické kliniky FN Královské Vinohrady. Absolvent specializačních kurzů s tématikou nemocí kolenního kloubu, ruky a zápěstí. Dlouholetý lékař českých vrcholových sportovců. Odborný asistent 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha. Člen České společnosti pro ortopedii a traumatologii, České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Společnosti sportovní traumatologie a artroskopie, České společnosti chirurgie ruky...
V KCK SALVE
Středa
16:30 - 20:30


MUDr. Petr Horák

Ortopedie
Ortoped-traumatolog, atestace ze všeobecné chirurgie a ortopedie, pracuje také na ortopedicko-traumatologickém oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi, specializuje se na aloplastiku a artroskopické operace kloubů. Absolvent kurzu manuální medicíny u doc. Rychlíkové, absolvent kurzu UZ vyšetření v ortopedii, člen artroskopické společnosti.
V KCK SALVE
Čtvrtek
8:30 - 12:00


Doc. MUDr. Petr Korbelář CSc.

Ortopedie
Ortoped – traumatolog, I. a II. atestace z ortopedie a traumatologie, roku 1990 byl jmenován docentem pro obor ortopedie a traumatologie, v současné době stále pracuje na II. ortopedické klinice FN Motol pod vedením prof. MUDr. Tomáše Trče CSc. Věnuje se především problematice spondylochirurgie a deformit páteře dětí i dospělých. Absolvoval studijní pobyty v Rakousku, Německu, Anglii, USA. V letech 1989-1991 pracoval na Německém centru pro léčení skolio v Bad Wildungen. Přednášel na četných domácích i zahraničních kongresech. Je členem řady zahraničních vědeckých společností (SICOT, AAOS, BSS), České společnosti pro ortopedii a traumatologii a několika odborných společností České lékařské společnosti J.E. Purkyně. V roce 1987 byl ustanoven soudním znalcem pro obor zdravotnictví se specializací ortopedie a traumatologie.
V KCK SALVE
Středa
14:00 - 16:00


MUDr. Diogo Forjaz

Dermatologie
Dermatolog - pracuje v oboru dermatovenerologie, je členem České lekařské komory. Od roku 2013 působí ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde pracuje mimo jiné ve vysoce specializované ambulanci Centrum zdravý vlas, se zaměřením na diagnostiku a terapii širokého spektra onemocnění vypadávání vlasů. Je také postgraduálním studentem Univerzity Karlovy. Jeho hlavním zájmem je estetická dermatologie, z terapií především mezoterapie a lipolýza.
V KCK SALVE

MUDr. Nikola Vološčuková

Dermatologie
Dermatolog - pracuje v oboru dermatovenerologie, pracuje na dermatovenerologické klinice Oblastní nemocnice Mladá Boleslav. Je členkou České lekařské komory, České Dermatovenerologické Společnosti a SELM - Společnost Laserové a Estetické Medicíny. Motto: "Kožní onemocnění nejsou pouze pupínky a fleky, ale diagnostické jednotky zahrňující více než jenom pokožku samotnou. Proto je na ně třeba nahlížet v širších souvislostech a pro jednotlivé pacienty hledat řešení na míru. Správnou terapií a přístupem jak lékaře tak pacienta můžeme dosáhnout výsledků se kterým budou obě strany spokojené."
V KCK SALVE
Pondělí
16:30 - 20:00


Simona Josefová (lektorka předporodní kurzy)

Předporodní kurzy
Porodní asistentka s dlouholetou praxí na porodním sále, posledních dvacet let pracovala v ÚPMD Podolí na pozici staniční sestry porodního sálu a na pozici porodní asistentky, 6 let vede kurzy předporodní přípravy a laktačního poradenství, podílí se na výuce budoucích porodních asistentek v oblasti managementu agentury domácí péče na Vysoké škole zdravotnické. Dále je lektorkou jógy se specializací na gravidjógu, vitální jógu, restorativní jógu, jógovou terapii, hathajógu, vinyása jógu. Vede jógové lekce, worshopy a výuku budoucích lektorů jógy v Energi Studiích Vaška Krejčíka na Praze 2 a Praze 1.
V KCK SALVE